Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Päiväkoti Villiinan toiminta-ajatus

 

Toimintamme arvot ovat kiireettömyys, luonto ja sen hyvinvointi, kestävä kehitys, luovuus, kodinomaisuus, kasvatuskumppanuus ja toiminnan monipuolisuus. Arvot ohjaavat työtämme varhaiskasvatuksen tavoitteen toteuttamisessa; turvata lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja yksilöllinen huomiointi.

 

Villiina painottaa luovaa ja monipuolista toimintaa. Luovuudella tarkoitamme lapsen oman mielikuvituksen rikastuttamista. Kannustamme lasta havainnoimaan, tutkimaan ja hoksaamaan itse asioita. Tämä näkyy projektityöskentelynä, jossa yhdistyvät monet orientaatiolliset taidot. Lapsen vapaata leikkiä tuetaan kannustamalla lasta itse tai yhdessä aikuisen kanssa luomaan leikkiympäristöjä sekä leikkikaluja.

 

Toiminta on kodinomaista, kodinomaiset sisätilat tarjoavat puitteet kodinaskareille, leikeille ja levolle. Tärkeinä arvoinamme on rauhallisuus ja kiireettömyys, lapselle annetaan aikaa, syliä ja välittämistä. Tuemme lapsia omatoimisuuteen ja ohjaamme heitä ongelmanratkaisu ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Toiminnassamme korostuvat myös toisten huomioiminen ja hyvät tavat, joissa päiväkodin aikuiset toimivat esimerkkiä näyttäen.